Ogólnopolski Tydzień Kariery na UZOd 21 października rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Tegoroczna edycja OTK 2019 odbędzie się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…"

Jak co roku Biuro Karier UZ jest partnerem lokalnym akcji. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy szereg ciekawych spotkań i warsztatów na które serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program OTK 2019 dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl


Dziękuję za współpracę
Pozdrawiam 
Marek Leśniak
biuro Karier UZ

UWAGA DOKTORANCI !

W roku akademickim 2019/2020 nadal obowiązuje:

- Zarządzenie nr 83  Rektora UZ z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 102 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu.
- Zarządzenie nr 84 Rektora UZ z dnia  21 listopada   2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ

Wnioski o stypendia doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego przyjmowane są w Dziekanacie WM

w terminie do 30.10.2019 r.

SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA/
MIKROSKOPIA KONFOKALNA

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze spektroskopią ramanowską oraz mikroskopię konfokalną.
W ramach szkolenia oferujemy:
- 3 godziny warsztatów
- zaświadczenie ukończenia kursu

Warsztaty prowadzone są na urządzeniach:
Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) oraz Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym.

Czytaj więcwj...

UCZELNIANY GPS

Rozpoczęcie studiów to nowy etap w życiu młodego człowieka.Jeśli jesteś studentem pierwszego roku i dręczą Cię pytania: kto jest kim na uczelni, gdzie załatwić stypendium, a gdzie praktyki, co to jest urlop dziekański a co to warunek? Czym zajmuje się Dział Spraw Studenckich a czym Biuro Karier? Jak zapisać się do koła studenckiego i gdzie się ubezpieczyć? 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla studentów pierwszych lat: UCZELNIANY GPS 

Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, podpowiemy Ci, jak przetrwać pierwszy rok studiów i nie zwariować.
Prowadzący: specjaliści BK UZ


termin:     30 września 2019 (poniedziałek)
godzina:    11.00-12.30
miejsce:    Aula B, bud. A-16, Kampus B, al. Wojska Polskiego 69

Zapisy: www.bk.uz.zgora.pl zakładka „warsztaty”

UWAGA STUDENCI !

Ważne zmiany dotyczące stypendiów w związku z wejściem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakresie świadczeń dla studentów oraz doktorantów przyjętych na studia przed rokiem 2019/2020, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 i ich dochód netto na osobę w rodzinie będzie poniżej 528 zł będą zobowiązane dostarczyć informację z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Podstawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „ Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

Z powyższego wynika, że to student  jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.

Na wydanie takiego zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie  jest ważne 6 miesięcy - tak więc można już wystąpić z takimi wnioskami.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant, któremu przyznano stypendium socjalne może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Przyjmuje się za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych ani nawet zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia okazjonalne, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości. 

3.Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą od 1 do 15 października 2019 r.

Odwiedzili nas

1882726
Dzisiaj
Wczoraj
342
497

2022-10-05

Enova

enova365 banner edu procent za banner pion 160x400

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information