Absolwenci Wydziału Mechanicznego

są poszukiwani na rynku pracy

Firmy produkcyjne pilnie poszukują

absolwentów Wydziału Mechanicznego

Studenci Wydziału Mechanicznego

już na studiach rozpoczynają pracę w przemyśle

Nasi studenci po kierunkach MIBM ZIIP IB BHP IBNP

mają zapewnioną pracę

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nowość

Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria Biomedyczna

Mechanika i Budowa Maszyn

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Mechaniczny prowadzi 

obecnie 5 kierunków w systemie: 

 

  • Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
  • Studia stacjonarne drugiego stopnia
  • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  • Studia niestacjonarne drugiego stopnia
  • Studia podyplomowe

Kierunki prowadzone na

Wydziale Mechanicznym

Więcej informacji (wybierz poniżej)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Więcej informacji - LINK

Specjalności

inżynieria jakości
zarządzanie logistyczne
zarządzanie produkcją i usługami

Sylwetka absolwenta

Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii mechanicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Przygotowany jest, więc do twórczego działania w tych obszarach, w tym do: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz systemów ich zarządzania, prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii.

Specjalność: inżynieria jakości

Absolwent specjalności łączy inżynierską wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii i informatyki stosowanej; zna również i potrafi wdrażać systemy zapewniania jakości oraz nowoczesne techniki realizacji prac badawczo-rozwojowych (po studiach drugiego stopnia).

Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu Inżynierii Jakości, których kształcą od lat uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym, przekazując im jednak przede wszystkim wiedzę z zakresu systemowych aspektów jakości. W odróżnieniu od nich nasz absolwent wyposażony jest dodatkowo w odpowiednią wiedzę inżynierską, co daje mu wyraźną przewagę.

Absolwent specjalności Inżynieria Jakości przygotowany jest do twórczej i kreatywnej pracy w dziedzinie:

- projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9000:2000, z uwzględnieniem zapisów norm ISO 14000 i PN-N 18000,

- realizacji audytów wewnętrznych,

- nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości,

- stosowania statystycznych technik kontroli i sterowania procesów produkcyjnych,

- stosowania technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych,

- identyfikacji wad wyrobów i analizy przyczyn ich powstawania,

- wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,

- opracowywania i wdrażania własnych rozwiązań informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,

- modelowania i symulacji procesów produkcyjnych,

- realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci specjalności Inżynieria Jakości znajdują zatrudnienie na stanowisku: menedżera ds. jakości, pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, specjalisty w zakresie zapewniania jakości, specjalisty ds. zarządzania projektami i procesami.

Wiedza inżynierska z zakresu budowy maszyn wsparta gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Specjalność: zarządzanie produkcja i usługami

Absolwenci specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, wsparte wiadomościami z podstaw mechaniki i budowy maszyn. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na opanowanie technik informatycznych i zastosowanie systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kształceniu uwzględnia się również zarządzanie produkcją przez jakość, co jest zgodne z wymogami europejskiego rynku pracy. Absolwenci otrzymują solidne podstawy wiedzy z zakresu: zarządzania produkcją, planowania i modelowania procesów produkcyjnych, kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie, metod jakości procesów produkcyjnych, zarządzania realizacją projektów, organizacji działalności usługowej, metod projektowania i konstrukcji maszyn oraz procesów wytwarzania, zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji. Interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy może być przydatny także w zarządzaniu administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.

Specjalność: zarządzanie logistyczne

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania logistycznego i inżynierii produkcji, przy czym szczególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i sterowanie produkcją, projektowania wyrobów oraz inżynierię kosztów. Do tych narzędzi można zaliczyć: zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem – SAP i Rekord.ERP, informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsięwzięciami – MS Projekt, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – techniki CAx, systemy do modelowania i symulacji, oraz reinżynierii procesów produkcyjnych systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami CRM, internetowe systemy obsługi procesów logistycznych i sprzedaży.

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne przygotowany jest do profesjonalnej i twórczej realizacji zadań w zakresie:

- projektowania i organizacji systemów logistyki produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji,

- projektowania i implementacji systemów do identyfikacji przepływu produkcji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne,

- projektowania i organizacji systemów magazynowych i centrów logistycznych,

- organizacji i zarządzania złożonymi systemami transportu wewnętrznego, zewnętrznego,

- reinżynierii procesów produkcyjnych, biznesowych i logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

- budowy strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego,

- budowy modeli kalkulacyjnych i inżynierii kosztów dla potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego,

- budowy modeli prognozowania dla potrzeb obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa związanych ze sprzedażą wyrobów oraz zaopatrzeniem w materiały.

Wyraźnie uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w każdym dużym, średnim czy małym zakładzie pracy, zajmującym się produkcją przemysłową, handlem, usługami lub środowiskiem naturalnym i to w obszarach związanych z pracami inżynierskimi jak i ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem tych zakładów.

Więcej informacji - LINK

Adres

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

Kontakt

Sekretariat Dziekana
Wydziału Mechanicznego
tel.: 48 68 328 2514
fax.: 48 68 328 2620
e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

Mapa

Odwiedzili nas

1516028
Dzisiaj
Wczoraj
463
523

2020-11-26

enova365 banner edu procent za banner pion 160x400

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information