AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe badania przedsiębiorczości studentó...

Drodzy studenci zapraszam do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości studentów (GUESSS). Państwa udział w badaniu jest niezwykle cenny, wypełnienie ankiety zajmuje tylko 10...

Wirtualny Wydział Mechaniczny

Wirtualny Wydział Mechaniczny

Wirtualny Wydział Mechaniczny Zapraszamy do rozmowy z wykorzystaniem MEET GOOGLE w dniu 31.03.2021 r. od godz. 9.00 do 14.00   Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  >  https...

Wpływ pandemii na zmiany w przedsiębiorstwach prze...

Wpływ pandemii na zmiany w przedsiębiorstwach przemysłowych - badania KIP PAN

Wpływ pandemii na zmiany w przedsiębiorstwach przemysłowych - badania KIP PAN Sekcja Inżynierii Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Komitetu Inżynierii Produkcji PAN podjęła się wykonania ekspe...

Energia Młodych Innowatorów

Energia Młodych Innowatorów

Politechnika Łódzka stworzyła wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego portal Energia Młodych Innowatorów – kompendium wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. "Pr...

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2019/35...

20 lat Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Tech...

20 lat Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Czytaj więcej...

SUKCES STUDENTÓW Z AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEG...

 SUKCES STUDENTÓW Z AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO DZIAŁAJĄCEGO NA UZ

Studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszeni w  Akademickim Związku Motorowym, zajęli III miejsce w Międzynarodowym konkursie „Internationaler Brück...

Informacje dla Studentów

26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa

 26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa

 26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa   Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z...

Aeroklub Ziemi Lubuskiej zatrudni na stanowisku: I...

Aeroklub Ziemi Lubuskiej zatrudni na stanowisku: Inżynier CAMO

Aeroklub Ziemi Lubuskiej zatrudni na stanowiskuInżynier CAMO Zakres obowiązków: Wspomaganie inżynierów działu CAMO w codziennych obowiązkachUzupełnianie zapisów ciągłej zdatności...

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego...

Drodzy Studenci! Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej. Kto może się zgłos...

Uniwersytet Zielonogórski został zakwalifikowany d...

Uniwersytet Zielonogórski został zakwalifikowany do realizacji IV edycji projektu "Legia Akademicka"   Program realizowany jest wg poniższego harmonogramu: do 5 lutego 2021 r. &...

Ruszył nabór wniosków do projektu dla najwybitniej...

Ruszył nabór wniosków do projektu dla najwybitniejszych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w...

Uwaga zajęcia stacjonarne w semestrze letnim 202/2...

Uwaga - zajęcia stacjonarne w semestrze letnim 2020/21   Mechanika i Budowa maszyn – semestr letni 2020/2021 Wykaz zajęć realizowanych w sposób stacjonarny Lp. Nazwa przedmiotu Grupa...

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a...

UWAGA STUDENCI! Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania ucz...

Zajęcia zdalne!!!

Od 1 października 2020 r. zajęcia zdalne dla wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego w systemie G-Suite będą odbywały się z wykorzystaniem nowych kont: xxxxx @g.elearn.uz.zgora.pl gdzie xx...

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka...

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenck...

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności

inżynieria jakości
zarządzanie logistyczne
zarządzanie produkcją i usługami

Sylwetka absolwenta

Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii mechanicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Przygotowany jest, więc do twórczego działania w tych obszarach, w tym do: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz systemów ich zarządzania, prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii.

Specjalność: inżynieria jakości

Absolwent specjalności łączy inżynierską wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii i informatyki stosowanej; zna również i potrafi wdrażać systemy zapewniania jakości oraz nowoczesne techniki realizacji prac badawczo-rozwojowych (po studiach drugiego stopnia).

Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu Inżynierii Jakości, których kształcą od lat uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym, przekazując im jednak przede wszystkim wiedzę z zakresu systemowych aspektów jakości. W odróżnieniu od nich nasz absolwent wyposażony jest dodatkowo w odpowiednią wiedzę inżynierską, co daje mu wyraźną przewagę.

Absolwent specjalności Inżynieria Jakości przygotowany jest do twórczej i kreatywnej pracy w dziedzinie:

- projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9000:2000, z uwzględnieniem zapisów norm ISO 14000 i PN-N 18000,

- realizacji audytów wewnętrznych,

- nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości,

- stosowania statystycznych technik kontroli i sterowania procesów produkcyjnych,

- stosowania technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych,

- identyfikacji wad wyrobów i analizy przyczyn ich powstawania,

- wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,

- opracowywania i wdrażania własnych rozwiązań informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,

- modelowania i symulacji procesów produkcyjnych,

- realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci specjalności Inżynieria Jakości znajdują zatrudnienie na stanowisku: menedżera ds. jakości, pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, specjalisty w zakresie zapewniania jakości, specjalisty ds. zarządzania projektami i procesami.

Wiedza inżynierska z zakresu budowy maszyn wsparta gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Specjalność: zarządzanie produkcja i usługami

Absolwenci specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, wsparte wiadomościami z podstaw mechaniki i budowy maszyn. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na opanowanie technik informatycznych i zastosowanie systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kształceniu uwzględnia się również zarządzanie produkcją przez jakość, co jest zgodne z wymogami europejskiego rynku pracy. Absolwenci otrzymują solidne podstawy wiedzy z zakresu: zarządzania produkcją, planowania i modelowania procesów produkcyjnych, kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie, metod jakości procesów produkcyjnych, zarządzania realizacją projektów, organizacji działalności usługowej, metod projektowania i konstrukcji maszyn oraz procesów wytwarzania, zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji. Interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy może być przydatny także w zarządzaniu administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.

Specjalność: zarządzanie logistyczne

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania logistycznego i inżynierii produkcji, przy czym szczególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i sterowanie produkcją, projektowania wyrobów oraz inżynierię kosztów. Do tych narzędzi można zaliczyć: zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem – SAP i Rekord.ERP, informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsięwzięciami – MS Projekt, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – techniki CAx, systemy do modelowania i symulacji, oraz reinżynierii procesów produkcyjnych systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami CRM, internetowe systemy obsługi procesów logistycznych i sprzedaży.

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne przygotowany jest do profesjonalnej i twórczej realizacji zadań w zakresie:

- projektowania i organizacji systemów logistyki produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji,

- projektowania i implementacji systemów do identyfikacji przepływu produkcji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne,

- projektowania i organizacji systemów magazynowych i centrów logistycznych,

- organizacji i zarządzania złożonymi systemami transportu wewnętrznego, zewnętrznego,

- reinżynierii procesów produkcyjnych, biznesowych i logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

- budowy strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego,

- budowy modeli kalkulacyjnych i inżynierii kosztów dla potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego,

- budowy modeli prognozowania dla potrzeb obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa związanych ze sprzedażą wyrobów oraz zaopatrzeniem w materiały.

Wyraźnie uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w każdym dużym, średnim czy małym zakładzie pracy, zajmującym się produkcją przemysłową, handlem, usługami lub środowiskiem naturalnym i to w obszarach związanych z pracami inżynierskimi jak i ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem tych zakładów.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalności

automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
eksploatacja maszyn
konstrukcja i eksploatacja pojazdów
konstrukcyjno-menedżerska
mechatronika
technologia maszyn

Sylwetka absolwenta

Specjalność: automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu automatyzacji i organizacji procesów produkcyjnych w połączeniu z nowoczesnymi technikami informatycznymi oraz elementami inżynierii jakości. W szczególności absolwenci przygotowani są do: projektowania, wdrażania i modernizacji zautomatyzowanych oraz elastycznych systemów produkcyjnych, transportowych i montażowych, modelowania, symulacji i wizualizacji zautomatyzowanych stanowisk oraz systemów wytwarzania, sterowania procesami produkcyjnymi, projektowania technicznych środków automatyzacji procesów produkcyjnych, wdrażania komputerowych technik CAx w zakresie automatyzacji projektowania i wytwarzania, programowania sterowników logicznych, rozwiązywania zadań logistycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, projektowania, wdrażania i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Specjalność: eksploatacja maszyn

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności w zakresie: projektowania procesów technologicznych montażu i demontażu, diagnostyki i oceny stanu technicznego maszyn wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu procesów eksploatacyjnych i technologii napraw, planowania i zarządzania procesami eksploatacyjnymi, fizycznych procesów zachodzących na etapie wytwarzania i eksploatacji, nowoczesnych metod w tribologii, utrzymania maszyn w stanie zdatności, organizowania eksploatacji i technologii napraw, transferu nowych technologii eksploatacji, zarządzania eksploatacją w dużych zakładach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Specjalność: konstrukcja i eksploatacja pojazdów

Absolwenci tej specjalności są wykształceni w zakresie: budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów organizowania eksploatacji oraz technologii napraw pojazdów, utrzymania urządzeń w stanie zdatności wraz z elementami niezawodności, projektowania systemów sterowania jakością usług, handlu i dystrybucji, wykorzystywania systemów komputerowych w zagadnieniach konstrukcji, technologii pojazdów oraz zdobywania i przekazywania informacji, marketingu, handlu i dystrybucji pojazdów, podstaw rachunkowości, bankowości i ekonometrii, logistycznego zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw, firm i zaplecza motoryzacyjnego, organizowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

Specjalność: konstrukcyjno-menedżerska

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej oraz ekonomicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego inżyniera konstruktora-menedżera. Nabyte przez absolwenta umiejętności pozwalają: projektować i zarządzać realizacją projektów technicznych, efektywnie stosować systemy komputerowe w pracach konstrukcyjnych i projektowych (CAD/CAE) oraz w zarządzaniu (PDM), wykorzystywać w projektowanych urządzeniach nowoczesne materiały i proekologiczne technologie, planować i prowadzić samodzielnie eksperymenty na prototypach z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych, stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji projektów i produkcji, zarządzać działalnością gospodarczą w skali małego i średniego przedsiębiorstwa, rozwijać innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach środowiska konkurencyjnego.

Specjalność: technologia maszyn

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności w zakresie: projektowania i zarządzania procesami technologicznymi, optymalizacji procesów technologicznych (również z punktu widzenia efektywnej organizacji produkcji), projektowania oprzyrządowania, opracowywania dokumentacji technologicznej i montażowej, transferu nowoczesnych technologii materiałowych oraz wytwarzania, doradztwa w zakresie projektowania procesów technologicznych przy opracowywaniu nowych produktów i wytycznych strategicznych kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, nadzoru technologicznego nad produkcją, prowadzenia prac badawczych w zakresie udoskonalenia i rozwoju procesów technologicznych.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna realizowane są przez 4 wydziały Uniwrsytetu, w tym Wydział Mechaniczny (w zakresie biomechaniki i inżynierii biomateriałów) i Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (w zakresie elektroniki i informatyki medycznej), we współpracy z instytucjami służby zdrowia oraz producentami sprzętu medycznego i firmami zaopatrzenia lecznictwa. Szczególną cechą absolwenta jest umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole z lekarzami i członkami personelu medycznego. Umiejętności inżynierskie wsparte gruntownym przygotowaniem informatycznym, wiedzą z nauk biologicznych oraz podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości zapewnia absolwentom kierunku inżynieria biomedyczna możliwość zatrudnienia w wielu gałęziach gospodarki, zarówno w dużych jak i małych firmach projektowych, konstrukcyjnych i produkujących aparaturę i urządzenia medyczne oraz systemy diagnostyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, a zwłaszcza w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach.

Specjalności:

biomechanika i biomateriały w medycynie
elektronika i informatyka w medycynie

Sylwetka absolwenta

Specjalność: biomechanika i biomateriały w medycynie

Absolwent tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów, wytwarzania, doboru i doskonalenia biomateriałów, projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, projektowania, wytwarzania i eksploatacji aparatury medycznej, projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta

Specjalność: elektronika i informatyka w medycynie

Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę w zakresie projektowania układów elektronicznych, stosowania technik pomiaru potencjałów bioelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów biologicznych, projektowania, programowania i uruchamiania urządzeń mikroprocesorowych, projektowania sensorowych sieci bezprzewodowych dla telemedycyny, analizy prostych robotów manipulacyjnych, działania urządzeń medycznych do automatycznej diagnostyki, metod obrazowania w diagnostyce i terapii, metod przetwarzania obrazu, wykorzystania technik komputerowych w archiwizacji danych.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności dotyczącą maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z prowadzeniem technicznych prac projektowych, nadzorczych, kontrolnych, doradczych, administracyjnych, w różnych gałęziach gospodarki lub różnych szczeblach administracji, z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
Studia inżynierskie, zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania, prowadzone są w zasobnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach przez kompetentnych nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz instytucjami edukacyjnymi.
W ramach praktyk zawodowych oraz przygotowania prac dyplomowych, studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych także na rzecz gospodarki.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Nowy kierunek studiów inżynierskich - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku w sprawie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (Dz.U. 180, poz.1407)

Absolwent studiów Bezpieczeństwo i Higiena Pracy uzyskuje wykształcenie zgodne z wymogami narzuconymi przez Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).

Sylwetka absolwenta kierunku studiów

Absolwent kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą: zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

Absolwent umie: interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent zdobywa wiedzę pozwalającą: przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Student kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ma możliwość wyboru dwóch specjalności kształcenia:

  1. Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  2. Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie i leśnictwie

Więcej artykułów…

Adres

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

Kontakt

Sekretariat Dziekana
Wydziału Mechanicznego
tel.: 48 789 441 740
e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

Mapa

Odwiedzili nas

1607463
Dzisiaj
Wczoraj
926
478

2021-05-12

enova365 banner edu procent za banner pion 160x400

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information