Absolwenci Wydziału Mechanicznego

są poszukiwani na rynku pracy

Firmy produkcyjne pilnie poszukują

absolwentów Wydziału Mechanicznego

Studenci Wydziału Mechanicznego

już na studiach rozpoczynają pracę w przemyśle

Nasi studenci po kierunkach MIBM ZIIP IB BHP IBNP

mają zapewnioną pracę

 

Opis kierunków:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Rodzaj studiów 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Powinien posiadać umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii.

Rodzaj studiów 1,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra:

DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - I i II STOPNIA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

  

Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria Bezpieczeństwa

Rodzaj studiów 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych, w szczególności dotyczącą maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Plan studiów przewiduje specjalistyczne przygotowanie studenta z fizyki, chemii i analizy ryzyka, co daje solidną podstawę do rozumienia i analitycznego opisu zjawisk występujących w przyrodzie i technice.

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - I STOPNIA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

  

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria BiomedycznaRodzaj studiów 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE

Inżynieria Biomedyczna jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zastosowanie wielu gałęzi techniki w medycynie i ochronie zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest to jedna z dziedzin nauki decydująca o postępie współczesnej medycyny. Celem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych oraz z zakresu nauk technicznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem, rehabilitantem, producentem sprzętu medycznego i nie tylko.

Rodzaj studiów 1,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera:

DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent tego kierunku posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, informatycznej oraz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym.

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - I i II STOPNIA STUDIA STACJONARNE 

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - II STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE 

   

Mechanika i Budowa Maszyn 

Mechanika i Budowa Maszyn

Rodzaj studiów 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Absolwent tego kierunku otrzymuje wiedzę i umiejętności wystarczające do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej. Dobre przygotowanie ogólne oraz inżynierskie umiejętności praktyczne pozwalają absolwentowi szybko przystosować się do indywidualnych warunków pracy w różnorodnych i zmieniających się środowiskach : zarówno w dużych zakładach przemysłowych jak też w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętność sprawnego komunikowania się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz z jego ekonomicznym i społecznym otoczeniem. Potrafi on kierować zespołowym rozwiązywaniem problemów technicznych.

Rodzaj studiów 1,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera:

DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

W ramach procesu kształcenia szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z budową maszyn, nowoczesnymi metodami komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania, technologii procesów obróbki oraz eksploatacji maszyn. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie są wzbogacone o zagadnienia makro- i mikroekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz techniki informatyczne. Nabyte przez absolwenta umiejętności pozwalają na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Absolwent oprócz typowej wiedzy inżynierskiej posiada gruntowną znajomość podstaw matematyczno – fizycznych swojej dziedziny, zna i potrafi stosować nowoczesne techniki informatyczne oraz nowoczesne metody rozwiązywania problemów inżynierskich.

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - I i II STOPNIA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Rodzaj studiów 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji łączy wiedzę i umiejętności inżynierskie kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Informatyka z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i marketingu. Studia na kierunku zapewniają więc absolwentowi wiedzę niezbędną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod ich zarządzania.
W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w:
projektowaniu (CAD), wytwarzaniu (CAM), zapewnianiu jakości (CAQ), planowaniu i sterowaniu procesami produkcyjnymi (systemy MRP, ERP, OPT). Absolwent tego kierunku posiada zarówno umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich, jak i rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji. Absolwent przygotowany jest więc do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami i systemami produkcyjnymi, sprawnie posługując się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności, podnoszenie jakości produktów oraz podnoszenie wydajności pracy. Szczególną cechą absolwenta jest umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI
Specjalność: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Specjalność: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI

Rodzaj studiów 1,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera:

DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji łączy wiedzę i umiejętności inżynierskie kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Informatyka z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i marketingu. Studia te zapewniają więc absolwentowi wiedzę niezbędną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod ich zarządzania.
W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w:
*projektowaniu (CAD)
*wytwarzaniu (CAM)
*zapewnianiu jakości (CAQ)
*planowaniu i sterowaniu procesami produkcyjnymi (systemy MRP, ERP, OPT)
Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii mechanicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Przygotowany jest więc do twórczego działania w tych obszarach, w tym do: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz systemów ich zarządzania, prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii.

Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI
Specjalność: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Specjalność: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI

Czytaj więcej: "Zasady rekrutacji" - I i II STOPNIA STUDIA STACJONARN i NIESTACJONARNE 

 

Adres

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

Kontakt

Sekretariat Dziekana
Wydziału Mechanicznego
tel.: 48 68 328 2514
fax.: 48 68 328 2620
e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

Mapa

Odwiedzili nas

1503732
Dzisiaj
Wczoraj
233
420

2020-10-24

enova365 banner edu procent za banner pion 160x400

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information