logo fe ue pl

Pro­jekt POWER 3.5 - Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne

O pro­jek­cie:

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.00 – 00-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

 

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość:

Zadanie 4: Wydział Mechaniczny – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej – Moduł 6
Wartość zada­nia:  83 329,00 zł


Uczest­nicy projektu:

Pro­jekt skierowany jest do kadry dydak­ty­cznej, badawczo-​dydaktycznej i badawczej zatrudnionej na Wydziale Mechanicznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją.


Zakres wspar­cia:

W szkole­ni­ach w 2019 roku, będzie mogło uczestniczyć 15 osób (7 kobi­eta oraz 8 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w Reg­u­laminie.


W 2019 roku swoje kandy­datury można zgłaszać na szkolenia:

        - kurs języka angielskiego

        - szkolenie SAP

        - oprogramowanieTecnomatix Plant Simulation

Punkt Kwal­i­fika­cyjny:

Punkt Kwal­i­fika­cyjny (punkt przyjęć doku­men­tów na szkole­nia): Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (pok. B223), Wydzi­ał Mechaniczny, ul. prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra.


Zasady rekru­tacji:

Rekru­tacja potrwa od 25.03.2019r. do 19.04.2019 r. (III termin)

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie. Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji.

Doku­menty do pobrania:

Reg­u­lamin

Załącznik nr 1 — For­mu­larz zgłoszeniowy szkole­nia

Załącznik nr 2 — Deklaracja uczest­nictwa

Załącznik nr 3 — Oświad­cze­nie uczest­nictwa

Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie wiz­erunek

Załącznik nr 5 — Zgoda przełożonego na szkolenie

Załącznik nr 6 — For­matka do doku­men­tów

Adres

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

Kontakt

Sekretariat Dziekana
Wydziału Mechanicznego
tel.: 48 68 328 2514
fax.: 48 68 328 2620
e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

Mapa

Odwiedzili nas

1540982
Dzisiaj
Wczoraj
485
530

2021-01-23

enova365 banner edu procent za banner pion 160x400

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information